کابینه‌نینگ ییغینی جمهور رئیس غنی باشلچیلیگیده بۉلیب اۉتدی

کابینه‌نینگ ییغینی جمهور رئیس غنی باشلچیلیگیده بۉلیب اۉتدی

اۉتگن کون کېچقرون کابینه‌نینگ ییغینی افغانستان اسلامی جمهوریتی‌نینگ جمهور رئیسی محمد اشرف باشلچیلیگیده ارگ نینگ چهارچنار قصریده بۉلیب اۉتدی.

بیرینچیدن جمهور رئیس غنی سۉنگگنی کونلرده یوز بېرگن قۉرقینچ تشلاووچی هجوم اینیقسه کابل شهری‌نینگ آلتینچی ناحیه‌سیده یوز بېرگن انتحاری هجومنی قتیق قاره‌لب، شهیدلرگه بهشت بَرین، یره‌لنگنلر تېزده ساغه‌لیشی و شهیدلرنینگ عایله‌سیگه الله تعالیدن صبر و برداش تیله‌دی.

شونینگدېک جمهور رئیس غنی افغانستان امنیتی و دفاعی کوچلری‌نینگ مملکت بۉیلب ترورچی گروه‌لرگه قرشی کوره‌ش دوامیده جنگریلرنینگ مرکزلری نابود قیلینگنی اوچون بولرگه تشکرلیک اَیتدی.

جمهور رئیسلیک سیلاو تعین اېتیلگن زمانده اۉتکزیلیشی همده جمهوریت تیزیمی سقله‌نیب قالیشی اوستیده ینه بیر بار اورغوله‌گن جمهور رئیس غنی، دولت رهبری‌نینگ ایشی اۉزگریشی همده دوام اېتیشی خلق آرقلی سیلاو و دمکراسی بیلن ممکن اېکن لیگینی تیلگه آلدی.

شونینگدېک جناب غنی؛ کابینه اعضالری همده دولت بلند مرتبه‌لی رسمیلریدن سیلاو پروسه‌سیگه اره‌لشملیکلرینی طلب قیلدی. وزیرلر همده دولت نینگ بلند مرتبه‌لی رسمیلری، اداره‌لر‌ی‌نینگ خادملریگه سیلاوگه اره‌لشملسکلری حقیده بیلدیرگی بیریشلری کیره‌ک دېدی جناب غنی.

باشقه تاماندن جمهور رئیس ۱۳۹۸ـ ییل، ییل اۉرته مالی بودجه‌سی ترتیب بېریلیب نهایی اېتیلیشی اوچون مالیه وزیرلیگی همده دولت‌نینگ پارلمانی ایشلری بۉییچه وزیری‌نینگ آلیب بارگن سعی وحرکتلری شو کبی ملی کېنگش اعضالری تامانیدن بودجه تصدیق اېتیلگنی اوچون اۉز منتدارچیلیگینی بیلدیردی.

اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی‌نینگ همکارلیگی بیلن مملکت ملی تیللریده ۹ ته ملی قاموس تالیف و چاپ اېتیلیشی یۉلیده چیککن محنتلری اوچون بولرگه تشکرلیک قیلدی جمهور رئیس غنی. عین دَمده افغانستان رهبری مملکت‌نینگ باش قانونیگه کیریتیلگن تیللر اۉستدیریلیشی همده رواجلنتیریلیشی اوستیده اورغولب تېگیلشی اداره‌لرگه بو حقده لازم بویورق بېردی.

صحبتلر جریاینده اۉلکه جمهور رئیسی، مملکت مستقللیگی‌نینگ یوز ییللیگی طنطنه‌لی اۉتکزیلیشی یۉلیده ایش تاپشیریلگن اداره‌لرنینگ تیارگرلیکیدن منتدارلیک قیلیب، قربان هییت بیرمی یېتیب کیلیشی بیلن افغانستان‌نینگ مسلمان خلقی و کابینه اعضاسینی قوتلوغله‌دی.

کون ترتیبی اساسیده جمهورلیک ریاستی‌نینگ ترانسپورت ایشلری بۉییچه پوهنیار فرید احمد مومند، کابل شهری‌نینگ هواسی افلاسله‌نیشی‌نینگ آلدی آلینیب مدیریت اېتیلیشی خصوصیده‌گی پلاننی ییغینگه تقدیم قیلدی.

کابل شهری هواسی افلاسله‌نیشی‌نینگ آلدی آلینیشی و مدیریت بۉلیشی تۉغریسیده جمهورلیک ریاستی نینگ ترانسپورت ایشلری بۉییچه مصلحتچیسی پوهنیار فرید احمد مومند و بو خصوصیده فعالیت آلیب بارگن اداره‌لرگه منتدارچلیک قیلگن کابینه‌نینگ اعضالری مذکور دستورنی تصدیق اېتدی. شونینگ‌دېک ییغینده وزیرلیکلر همده دولت اداره‌لریگه بو لایحه تطبیق بۉلیشی اوچون جهورلیک ریاستی‌نینگ ترانسپورت ایشلری بۉییچه مصلتحتچیسی‌گه  همکارلیک قیلیشلری سۉره‌لدی.

عین حالده، جمهورلیک ریاستی‌نینگ ترانسپورت ایشلری بۉییچه مصلحتچیسی‌گه جمهورلیک ریاستی‌نینگ اطراف محیطنی محافظت اېتووچی و استراتیژیک ـ علاقه‌لر بۉییچه مصلحتچیسی بیلن بیرگه‌لیکده کابل شهری افلاسله‌نیشی‌نینگ آلدینی آلیش تۉغریسیده معلومات بېریش پلان ترتیب بېریلیب شهردارلیکلر و قیشلاقلرنی رواجلنتیریش وزیرلیگی‌نینگ شهروندلیک میثاقی برنامه‌سی آرقلی بو حقیده اهالیگه معلومات بېریلیشی اوستیده گپیریلدی.  

 ییغین جریانیده اطلاعات و فرهنگ وزیرلیگی نینگ سرپرستی عینک مسی منطقه‌سیدن تاپیلگن ایکّی قلم دیواری نقاشلیک قیلینگن تاریخی اثر جاپان‌نینگ هنر توکیو بیلیم یورتیده قیته‌تیکله‌نیشی تۉغریسده وزیرلیک‌نینگ تکلیفی کابینه اعضاسی تامانیدن تصدیق‌لندی.

کېینچه‌لیک، سوو برق وزیرلیگی‌نینگ معینی  کنر ولایتی نینګ مانوگی استملاک  لایحه‌سی بۉییچه یېرنی ساتیب آلیشنی مالیه‌لشتیریش و شخصی (یېر و اویلر) اوچون لایحه‌نی تصدیقلیش تۉغریسیده‌گی وزیرلیک‌نینگ تکلیفی قبول قیلینیندی.

ییغین‌نینگ سۉنگگیده تشقی ایشلر وزیرلیگی‌نینگ سیاسی معاونی ارقلی تقیدیم اېتیگن بېش‌ته خلق ارا شرطنامه هم قبول قیلیندی.