جمهور رئیس غنی: اوتمیشگه تسلیم بولمه‌یمیز، نیت، اراده و تعهد بیلن بحرانلرگه نقطه قوییب یکون یسه‌یمز

جمهور رئیس غنی: اوتمیشگه تسلیم بولمه‌یمیز، نیت، اراده و تعهد بیلن بحرانلرگه نقطه قوییب یکون یسه‌یمز

افغانستان اسلامی جمهوریتی‌نینگ جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، بوگوتوشدن آلدین ملی خوفسیزلیک عمومی اداره‌سی‌نینگ سرپرستی احمدضیا سراج‌نینگ تانیشتیریلیشی مناسبتی بیلن اوتکزیلگن ییغینده سوزلهدی.

انه شو مناسبت بیلن ملی مدافعه وزیرلیگی نینگ تالاریده آلینگن ییغینده جمهور رئیس غنی محرم و شهیدلر هفتهسی مناسبتی بیلن تغزیه بیلدیریب، بوگون امنیتی و دفاعی باتور کوچلر همده و یورت‌سیور حربیلرگه منتدارچیلیک بیلدیریش کونی دیدی.

جمهور رئیس غنی، سیزلرنینگ باتورلیگینگیز ملت و قوراللی کوچلر اعلی باش قوماندانی‌نینگ باشی کوککه کوتریلیشیگه سبب بولدی و قیین بیر شرایطده شجاعتلی یاندهشگنینگیزبیلن بدخشان ولایتی‌نینگ وردج و یمگان تومنیده پیروز بولیشینگیزگه باعث بولدی بو یوتوق بیلن برچنگیزنی قوتلوغلهیمن دیدی.

جمهور رئیس‌نینگ سوزلریگه کوره، افغانستان امنیتی و دفاعی کوچلری شکست ییمه‌گن و بوندن کیین هم شکست ییمسلگیگه ایشانیگ چونکه بو ییرده اولکن بیر قابلیت بار.

افغان امنیتی و دفاعی کوچلریگه خطاب قیلگن مملکت رهبری، سیزلر بو یورت‌نینگ اصل فرزندلری اوله‌راق بو توپراق‌نینگ قریچ ـ قریچینی مدافعه ایته‌سیز دیدی.

اونگه کوره، بیزلرنینگ امنیتی و دفاعی کوچلریمیزنینگ دشمنلریمیزدن انچه فرقی بار. بیزلر جوابگر و حساب بیره‌میز. ملی خوفسیزلیک اداره‌سی‌نینگ سابق باشلیغی قولی آستیدهگیلر خطاسینی بیلیب لوازمیدن استعفا بیریشی بیر مهم عنعنه بولدی.

جمهور رئیس نینگ اورغولب ایتیشیچه، تینچلیک لایحه‌سی‌نینگ ملکیتی افغانستان خلقیدن و افغانستان تینچلیگی سمتی، قومی و حزبی ایمس، بلکه بوتون افغانستان خلقی‌نینگ طلبی دیر.

او، تینچلیک لایحه‌سی افغانی دیر و بونینگ عملی قیلیش هم افغانی بولیشی ضرور دیدی. افغانستان و منطقه و خلق ارا تینچلیک لایحه‌سی بوییچه معیین بیر اجماعنی اورته‌گه آلیب کیلیش شرایطینی بیزلر وجودگه کیلتیردیک، لیکن بونی طالبلر ناتوغری توشیندی بو ملت هیچ‌قچان زورگه تسلیم بولمهیدی.

جمهور رئیس محمد اشرف غنی، بیزلر عزتلی و حقیقت یاروغیلیگده صحبت قیلرکنمیز، کوچ‌سیزلیک معنیسیده ایمس، بیزلرنینگ یولیمیز معلوم دییه تیلگه آلدی. بیزلر دایمی و عزتلی تینچلیکنی ایسته‌گن‌میز شونینگ اوچون اصلا آرتگه قیتمهیمیز.

جمهور رئیس نینگ تعبیریچه، تینچلیک‌نینگ ایگه‌سی، لایحهسی و عملی ایتووچیلری افغانلر دیر. میندن هر قنده‌ی قربانلیک ایسته‌سنگیز حاضرمن، اما افغانستان اسلامی جمهوریتی معامله بولمه‌دی عین دَمده بو یورت‌نینگ یوتوقلری و عیاللرنینگ حق حقوقی هیچ‌قچان معامله بولمهیدی.

ایرکین بیر ملت هر دایم قرارلرینی اوزی ایرکین روشده آلیشی کیرهک دیدی او. بیزلر تورلی توزیملرنی تجربه قیلگن میز فقط قیرق ییللیک میراثی بحراننی حل قیلیش‌نینگ یگانه یولی اساسی قانون‌نینگ تطبیقی و جمهورلیک ریاستی سیلاوینی اوتکزیلیشیگه باغلیق.

پارلمانی سیلاونینگ امنیتینی تامین قیلگن امنیتی و دفاعی کوچلرگه ینه بیر یوله منتدارچیلیک بیلدیرگن جمهور رئیس غنی، اوشه زمانده سیزلرگه مردم‌سالارلیک پاسدارلری لقبینی بیرگن ایدیم دیدی.

افغان امنیتی و دفاعی کوچلری‌نینک کیلگوسی کونلرده‌گی اساسی وظیفه‌سی جمهورلیک ریاستی سیلاوینی، شفاف، عادلانه و مملکت بویلب اوتکزیشده خوفسیزلیکنی تامین قیلیش دیدی جناب غنی.

جمهور رئیس غنی سوزلری‌نینگ آخریده ملی خوفسیزلیک عمومی اداره‌سی‌نینگ ینگیدن تعیین ایتیلگن سرپرستیگهاولکن موفقیت طلب قیلیب، اوتمیش‌گه تسلیم بولمه‌یمیز نیت، اراده و تعهد بیلن اوتمشده‌گی بحرانلرگه یکون یَسب، امنیتی و دفاعی کوچلریمیز قوشیمچه بو یولده شهید بولگنلریمیزنی اورنینی تاریخ زرین خط بیلن ثبت ایتیه‌دی.

بو ییغینده مملکت‌نینگ سابق ملی خوفسیزلیک عمومی اداره‌سی‌نینگ باشلیغی محمد معصوم ستانکزی صحبت قیلیب، افغان ملی کوچلری یانیده توریب اولکه نینگ قریچ ـ قریچ توپراغینی حمایه قیلگن مجاهدلر اونوتیلمسلیگنی تیلگه آلیب، بوگون مملکت‌نینگ امنیتی و دفاعی کوچلری اولکه خلقی‌نینگ بوتونله‌ی حمایتی آستیده‌لر دیدی.

ستانکزی‌نینگ سوزلریگه کوره، ملی خوفسیزلیک ادارهسی فقط اولکهده ایمس، منطقه بویلب ایشانچلی بیر اداره. او، بو اداره بیر کونده تاسیس بولمهگن بلکه بونینگ پایهلریاوزاق اوتمیشلرگه باریب تاقیلهدی.

بعضیلرنینگ تعبیریچه افغانستان ملی خوفسیزلیک ادارهسی سیاسی یانده‌شه‌دی، اما بو ادارهده آلینه دیگن هر قندهی بیر قرار مسلکی قضاوتلر اساسیده آلینهدیدیگن او.

باشقه تاماندن ییغینده ینگیدن افغانستان ملی خوفسیزلیک عمومی اداره‌سی‌نینگ سرپرستی ایتیب تعیین لنگن احمد ضیا سراج، جمهور رئیس و ملی بیرلیک حکومتی رهبرلیگی‌نینگ ایشانچیدن تشکرلیک بیلدیریب، امنیتی کوچلرنینگ نماینده‌لیگیده مملکت خلقی همده حکومت نینگ ایستکلرینی عملگه آشیریش یولیده هیچ قنده‌ی سعی و حرکت‌دن قیسقه کیلمه‌یمن دییه وعده بیریشدی.

دشمن تنله‌گن یول بوتونلهی خطا دیگن جناب سراج، بو یول اولدیریش و ترورچی گروه‌لرگه فعالیت قیلیش زمینه‌سینی یرهتیشدن بولک نرسه ایمس دیدی.

ملی خوفسیزلیک اداره‌سی‌نینگ سرپرستیگه کوره، ملی کوچلر نماینده‌لیگیده مینینگ پیامیم ملی کوچلرنینگ بیرته‌سی هم تیریک قالگونچه مردم نینگ ایرکین‌لیگینی بوزوچی دشمن‌نینگ شوم نیتیگه ایریشیشیگه رخصت بیرمه‌یمن.

سراج‌نینگ کوپه‌یتریشیچه، تاریخی کونلر بیزلرنینگقرشیمیزده، تاپشیریلگن ماموریتنی جمهور رئیس‌نینگ رهبرلیگی آستیده آلغه آلیب باریشگه وعده بیرهمن.

او سوزلری‌نینگ آخریده ملی خوفسیزلیک باشقرمه‌سی‌نینگ بشری همده تخنکی قابلیتی کون سایین آشیب باره‌ یاتگنیگه اشاره قیلیب، کون اوتیشی بیلن ترورچی گروهلر همده قورقینچ تشلاووچی کیشیلرنینگفعالیت ساحهسی قیسقریب بارماقده.

احمد ضیا سراج صحبتلری جریاینده ینه بیر بار امنیت تامین ایتیلیشی یولیده مردم‌نینگ همکارلیگی مهملیگینی تیلگه آلیب، بیزلر علاقه‌میزنی اهالی و امنیتی ادارهلر بیلن کوچه‌یتره‌میز دیدی. اونینگ سوزلریگه کوره، بیش ییل اوچون معیین استراتژیک لایحه میز بار اوزگرتیریش و المشتیریش بو لایحه اوچون توسیق بولمهدی.#