جمهور رئیس غنی: تینچلیک مصلحتی لویه جرگه باسقیمچه ـ باسقیچ عملی بۉله‌جک یۉل خریطه‌سینی حکومتگه تقدیم قیلدی

جمهور رئیس غنی: تینچلیک مصلحتی لویه جرگه باسقیمچه ـ باسقیچ عملی بۉله‌جک یۉل خریطه‌سینی حکومتگه تقدیم قیلدی

افغانستان اسلامی جمهورلیک ریاستی‌نینگ جمهور رئیسی محمد اشرف غنی بوگون توشدن آلدین افغانستان تینچلیک مساله‌سی بۉییچه امریکا قۉشمه ایالتلری‌ تشقی ایشلر وزیرلیگی‌نینگ مخصوص نماینده‌سی داکتر زلمی خلیلزاد بیلن اوچره‌شدی.

ارگ نینگ دلگشا قصریده اویوشتیریلگن اوچره‌شووده سیاسی حزبلرنینگ نماینده‌لری، دینی عالملر، مدنی جماعه‌چیلیک اعضالری، یاشلر، عیاللر، خصوصی بۉلیم‌نینگ نماینده‌لری، خلق‌نینگ ملی کېنگشده‌گی اعضالری و دولت‌نینگ بیر قنچه بلند مرتبه‌لی رسمیلری قتنشگن اېدیلر.

دستلب داکتر خلیلزادنی خوش قرشیلیب اونینگ سعی و حرکتلریدن منتدارلیک قیلگن جمهور رئیس غنی، تینچلیک مصلحتی لویه جرگه حکومتگه تینچلیک یول خریطه‌سینی تقدیم قیلدی دېدی. بو لایحه باسقیچمه ـ باسقیچ عملگه آشیریله‌دی دېدی جمهور رئیس. تینچلیک مذاکره‌لر تۉغریسیده امریکا قۉشمه ایالتلری بیلن افغانستان حکومتی‌نینگ هماهنگلیگی آشگنینی تیلگه آلدی مملکت رهبری.

جمهور رئیس غنی‌نینگ تعبیریچه، افغانستان‌ده تینچلیک و برقرارلیک تامین بۉلیشی خصوصیده خلق ارا مقیاسده ایجابی فضا وجودگه کېلگن. افغانستان یره‌ش لایحه‌سیگه تېگیلشی مهم مساله‌لر اوستیده افغانستان حکومتی، امریکا قۉشمه ایالتلری و اروپا بیرلشمه‌سی اۉرته‌سیده بحثلر جریانی و مذاکره‌نینگ عملی باسقیچی اوچون آلمان دولتی یخشی رول اۉینه‌شی ممکن دېدی او.

جمهور رئیس غنی، برچه‌میزنینگ بو خصوصیده‌گی اساسی آماجیمیز تینچلیککه اېریشیب زوروانلیککه پایان بېریش دېب ایتدی. فقط معین و حقیقی بیر ریجه اساسیده بو مقصدگه اېریشیش ممکن دېدی غنی جنابلری. جمهور ریئس غنی سۉزلری آقیمیده سیلاو سیز ملت‌نینگ اراده‌سینی تمثیل قیلیش امکان سیز دېگن.

سۉنگ امریکا قۉشمه ایالتلری‌ تشقی ایشلر وزیرلیگی‌نینگ مخصوص وکیلی داکتر زلمی خلیلزاد، جمهور رئیس غنی‌گه اۉز تشکرلیگینی اظهار قیلیب، افغانستان تینچلیک لایحه‌سی اوچون خلق ارا بیر اجماع شکللنگن دېدی. شونینگدېک منطقه بۉیلب هم ملی اجماع اۉرته‌گه کېلیشیگه اساسی احتیاج بار دېدی امریکانینگ وکیلی. بو خصوصده پاکستان‌نینگ رولیگه اشاره قیلگن جناب خلیلزاد، بو ملی لایحه‌ اوچون کۉپراق اویغونلیککه ضرورت بارلیگینی ایتدی.

ینگی بیر باسقیچگه اۉتیلگنی حقیده اشاره قیلگن داکتر خلیلزاد، منطقوی اجماع اۉرته‌گه کېلیشی اوچون آلدیندن کۉره دیېرلی اعتبار قره‌تیلیشی کېره‌ک دېیه اورغوله‌دی. رسمی کابل تینچلیک لایحه‌سی اوچون رسمی اسلام آباد و باشقه دولتلرنینگ رولی جوده مهملیگی اوستیده علیحده تاکید قیلگن جناب خلیلزاد.

اوچره‌شووده قتنشگن سیاسی حزبلر نماینده‌لری، دینی عاملر، مدنی جماعه چیلیک اعضالری، یاشلر، عیاللر، خصوصی بۉلیم‌نینگ نماینده‌لری و ملی کېنگشده‌ خلق نماینده‌لری‌ نینگ افغانستان تینچلیک مساله‌سیگه عاید سواللریگه داکتر خلیلز تامانیدن جواب قیته‌ریلدی.

اوچره‌شوو یکونیده افغانستان جمهور رئیسی قتنشووچیلرگه منتدارلیک بیلدیریب، دنیا همجمعیت دولتلری افغانستان حقیده قیسقه مدت، اۉرته‌ مدت اېمس بلکه اوزاق مدتلی بیر اجماع تۉغریسیده اویله‌گن دېدی. معین بیر یۉل خریطه‌سی بۉلمه‌گن تقدیرده، افغانستاننی ترک قیلیش مقصدگه موافق اېمس دېدی مملکت رهبری.