جمهور رئیس غنی هنود و سیک وطنداشلر بیلن اوچره‌شیب هییتنی تبریکله‌دی

جمهور رئیس غنی هنود و سیک وطنداشلر بیلن اوچره‌شیب هییتنی تبریکله‌دی

افغانستان اسلامی جمهوریتی‌نینگ جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، بوگون توشدن آلدین هنود و سیک وطنداشلر بیلن اوچره‌شیب، بولرگه قربان هییتینی تبریک اَیتدی.

ارگ‌ده بولیب اوتگن بو اوچره‌شووده جمهور رئیس غنی، هنود وطنداشلرگه خطاب قیلیب، بوندن کیین سیزلر اقلیت ایمس، بلکه اساسی قانونگه کوره سیزلر مملکت‌نینگ باشقه یشاووچیلری بیلن بیر سانده تینگ حقوق‌قه ایگه سیزلر دیدی.

عین دَمدم جمهور رئیس غنی، اهل هنو وطنداشلریمیز تاریخی آقیمیده دییرلی سیاسی و اقصتادی رول اوینه‌گنلر دییه اورغوله‌دی.

باشقه تاماندن جمهور رئیس غنی، کابل شهردارلیگی‌نینگ تنظیف اداره‌سی، اوت اوچیرووچی، سوو ییتکزیش، برشنا شرکتی، ترافیک عمومی اداره‌سی خادملری قوشیمچه  افغانستان ملی تلویزیونی‌نینگ تخنیکی ایشلاووچلری بیلن کوریشیب اولرگه هییتنی تبریکله‌دی. شونینگدیک جمهور رئیس بولرگه هییتلیک هم بیردی.