جمهور رئیس غنی: سونگگی ۱۸ ییلده بیزلر وارد قیلووچی مملکت ایدیک، ایندی ایسه صادر ایتماقده‌میز

جمهور رئیس غنی: سونگگی ۱۸ ییلده بیزلر وارد قیلووچی مملکت ایدیک، ایندی ایسه صادر ایتماقده‌میز

افغانستان اسلامی جمهوریتی‌نینگ جمهور رئیسی محمد اشرف غنی،  بیرینچی مرته حیرتان آرقه‌لی افغانستان‌نینگ تجاری یوکلری تورلری کاروانی چین‌گه بارگنی مناسبتی بیلن اویوشتیریلگن ییریک ییغینده قتنه‌شیب سوزلشدی.

ارگ‌نینگ سلام‌خانه قصریده اوتکزیلگن ییغینده ملی کینگش‌نینگ باشلیغلری و دولت‌نینگ بیر قنچه یوقاری مرتبه‌لی رسمیلری قتنشگن ایدیلر. بیرینچیدن جمهور رئیس گپله‌شیب، افغانستان وارد قیلووچی بیر مملکتدن صادر ایتووچی بیر اولکه‌گه اوزگریشی‌نینگ باشله‌نیشی مناسبت بیلن قوتلوغله‌یمن دیدی. اون سکّیز ییلدن بیری فقط وارد‌قیلووچی بیر مملکت ایدیک؛ بونینگ اصلی عامی ایسه صادر ایتیش اوچون معین و انیق بیر لایحه‌نینگ بولمه‌گنیدن کیلیب چیقه‌دی.

جمهور رئیس‌غنی نینگ کوپه‌یتریشیچه، بو اوزگریش، بنیادی بیر اوزگریش سنه‌له‌دی. اینیقسه ایکینچیلر و کانچیلریمیزنینگ سعی وحرکت نتیجه‌سیده بوگون تالک تاشنی صادر قیلینه‌دی. خصوصی سکتورنینگ همکارلیگی‌سیز دولت یالغوز اوزی بو ایش‌نینگ بجریشی ممکن ایمس ایدی دیدی جناب غنی.

شونینگدیک جمهور رئیس غنی، جلغوزه اورمانی ملی سرمایه میز دیر بونینگ فایده‌سی دهقانلریمیزنینگ چونتگیگه کیره‌دی بوندن کیین تالک و جلغوزه قاچاق ایتیلمه‌یدی دییه تاکید قیلدی. حاضر ایسه ایکینچیلرنینگ محصولاتی مملکتدن تشقریگه صادر قیلینه‌دی؛ بو یخشی بیر باشله‌نیش اونینگ تعبیریچه؛ لیکن، بو ییترلی ایمس.

جمهور رئیس‌غنی نینگ تعبیرچه، حاضر مملکت‌ ایکینچیلیگی اقتصادی محور، بودیگنی کیم ایشلب چیقاریله‌جک محصولات‌نینگ بازاری بولیشی شرط. بو بیزلرگه جوده یخشی ایش بیره‌دی.

اونگه کوره، کیله‌جگیمیز ترانزیتی بیر مملکت‌گه ایلنه‌دی و یقین کیله‌جکلرده افغانستان‌نینگ ایشلب چیقاره‌جک میلیونلب تُن محصولاتی اورته شرق دولتلریگه ییتکزیلیشی اوچون سعی و حرکت قیله‌میز.

عین دَمدم جمهور رئیس غنی، باجخانه‌لریمیزنینگ اصلاحاتگه احتیاجی بار؛ درآمد و مصرفیمیزنینگ بیلانسی معیین بولیشی لازم. برچه مصرفلریمیز چیت ایللیکلرنینگ یاردمی اساسیده تامین بوله‌دیگن بیر مملکت ایدیک. بو ییرده قره‌ش‌نینگ اوزگرتیریشگه احتیاجی بار دیدی او.

جناب غنی‌نینگ فکریگه کوره، اوزگریش باشلنگن، لیکن ییترلی ایمس. افغانستان اوزیگه معین بیر مقصد تعین قیلیب کیلگوسی تورت ییلده صادارت و واردات‌نینگ بیلانسینی اوزگیریشی کیره‌ک. کیله‌جک اون ییل ایچیده وارد قیلیش مقابلیده صادراتیمیز بیش برابر آشیریلیشی قیلینیشی کیره‌ک.

جمهور رئیس غنی صحبتلری‌نینگ آخریده، امنیتی و دفاعی کوچلریمیز بیزلرنینگ ایرکینلیگ قهرمانیمیز ایکن، خصوصی سکتور، ایکینچیلر، صناعتچیلر و دهقانلریمیز هم افغانستان ترقیاتی نینگ قهرمانلری حسابلنه‌دیلر.

شونینگدیک بو ییغینده افغانستان ترانسپورت وزیری یما یاری هم سوزله‌شیب، افغاسنتان‌نینگ بیرینچی تجاری یوکلری چین‌گه ییتیب بارگنی، جمهور رئیس‌غنی نینگ منطقه‌وی اوله‌نیش نینگ نهادیه بولیش توغریسیده‌گی آرزولری حقیقت‌گه ایله‌نیشی نینگ نمونه‌سی دیر.

چیت دولتلر بیلن تجاری علاقه‌نینگ تیلکه‌نیب توریشی اقتصاد رواجله‌نیشی‌نینگ مهم عنصرلریدن دیب، ترانسپورت وزیرلیگی‌نینگ تورلی بولیملرده‌گی یوتوقلری جمله‌دن منطقوی اوله‌نیش‌نینگ کیلیشووی، عمومی یوللر قوریلیشی، افغانستان محلی، منطقه‌وی و خلق ارا هوا یوللر آرقه‌لی دنیا بیلن باغله‌نیش، تیمیر یول قوریلیشی و ییر و هوا یوللر دهلیزلری آچیلیشیدن آت توتیش ممکن دیدی جناب یاری.

شو کبی بو ییغینده صنعت اتاقی‌نینگ اورین باسری خان‌جان الکوزی هم گپله‌شیب، خصوصی سکتور رونقی اوچون جمهور رئیس غنی نینگ آلیب بارگن سعی وحرکتلریدن منتدارچیلیک قیلیب، افغانستان‌نی تجارت و ترانزیت بولیملریده قولگه کیریتگن یوتوقلری خصوصیده بیلگی بیردی.

عین حالده او، ملی تاجر و صناعتچیلرگه پاسپورت، ویزه و باشقه خذمتلر آسانلشتیریلگنی اوچون ینه بیر یوله جمهور رئیسگه رحمت دیدی.