باش صحیفه / پیام های بلوچی

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی دِل په دردیئ...

تاریخ نشر: ٢٧ قوس, ١٣٩٨

په بژن سهی بوتن که آپ و برقئ دیمئ کمک کار انجینر غلام فاروق قاضی زاده شه نادُراهئ وجا مان ډنا شه مُلکا، ای دو روچگیین جهانا یل دات. انالله و انا الیه راجعون انجنیر غلام فاروق قاضی زاده یکی شه آپ و برقئ زانا و سر پدین مردمان ات. ای انجنیر به وتی کمک کاریئ وخت و وهده مان آپ و برقئ وزارتا بازین پروژان بریبر و شئونکاری کُرته...