جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون مشرانوجرگه کماشا گندونندکُرت

تاریخ نشر: ٢۴ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی گون مشرانوجرگه کماش فضل هادی مسلمیار به گندونندی به سیاسی و امنیتین جاور و هالت و به سولئ لړا به ود و دیمریانی باروا گپ و هبر...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون هندی ملیین امنیتئ سلاء کارا گندونند کُرت

تاریخ نشر: ٢۴ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون هندی ملیین امنیتئ سلاء کار اجیت دوول به ارگا گندونند کُرت.به ای گندونندا، به تُرسپرینوکئ هلاپا جِدوجُهد و شه سولئ لړا په...

جمهور رئیس غنی هند ملی خوفسیزلیک مصلحتچسی بیلن اوچره شدی

تاریخ نشر: ٢۴ جدی, ١٣٩٩

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، بوگون توشدن آلدین هند ملی خوفسیزلیک مصلحتچسی اجیت دوول بیلن ارگ ده اوچره شدی. بو اوچره شووده، ترورچیلیککه قرشی کوره ش همکارلیکلری قنده یلیگی و تینچلیکنی حمایت...

جمهور رئیس غنی مشرانو جرگه باشلیغی بیلن اوچره شدی

تاریخ نشر: ٢۴ جدی, ١٣٩٩

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، مشرانو جرگه باشلیغی فضل هادی مسلیمار بیلن ملاقات قیلدی. اوچره شووده سیاسی و خوفسیزلیک وضعیت قۉشیمچه تینچلیک پروسه سیده گی آلغه سیلجیشلر باره سیده فکر المشتیردیلر.اوچره شووده...