افغانستان و ترکمنستانئ جمهوریین اُستُمان کماش په دو وطنانی آسوده هالی و...

تاریخ نشر: ٢٥ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی و ترکمنستانئ جمهوریین اُستُمان کماش قربانقلی بردی محمدوف مروچی دیما شه نیمروچا به یک دودئی وهده به دو وطنانی نیاما، ۳ مهمین گزرانی و بنیادین پروژه هان...

افغانستان و ترکمنستان باشلیغلری، اوچ ته مشترک پروژه آچیلیشینی ایکّی مملکت اقتصادی...

تاریخ نشر: ٢٥ جدی, ١٣٩٩

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی و ترکمنستان جمهور رئیسی قربان قلی بېردی محمدوف، بوگون توشدن آلدین ییریک بیر مراسم آرقه لی اوچ ته مهم اقتصادی و زیربنایی پروژه نی ایکّی مملکت اۉرته...

افغانستان و ترکمنستان جمهور رئیسلری ایکّی مملکت اۉرته سیده گی اوچ ته...

تاریخ نشر: ٢٥ جدی, ١٣٩٩

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، بوگون توشدن آلدین آقینه – اندخوی تېمیر یۉلی، کرکی – اندخوی- پلخمری KV500 لین برق پروژه سی و امام نظر – آقینه – سرحد آباد – تورغندی...

جمهور رئیس غنی: تاریخی قره ش مهم دیر و او سیز افغانستان...

تاریخ نشر: ٢٥ جدی, ١٣٩٩

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، بوگون کېچقورون انسان تحقیقات بنیادی ابتکاری و اخبارات و مدنیت وزیرلیگی همکارلیگیده اۉتکزیلگن تاریخ هفته  نینگ یکونی ییغینیده قتنه شیب نطق سۉزله دی. جمهورلیک سرایی نینگ چهار...