جمهور رئیس غنی: خلق کمچیلیک و قیینچیلیگینی تۉغریدن – تۉغری اۉزیم بیلن اۉرته‌گه قۉیسین

جمهور رئیس غنی: خلق کمچیلیک و قیینچیلیگینی تۉغریدن – تۉغری اۉزیم بیلن اۉرته‌گه قۉیسین

افغانستان اسلامی جمهوریتی‌نینگ جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، کابل یشاووچیلری بیلن بۉلگن اوچره‌شوولر دوامیده، بوگون توشدن آلدین کابل‌نینگ ۱۸- ۱۹ ناحیه‌سی قوشیمچه ده‌سبز اولسواللیگینی‌نینگ یشاووچیلری بیلن اوچره‌شدی.

ارگ‌نینگ چهار چنار قصریده بۉلیب اۉتگن بو اوچره‌شووده، بیرینچیدن گذر وکیللری نماینده‌لیگیده حاجی عبدالنصیر، عیاللر نماینده‌گی طاهره سما، تورلی قتلم نماینده‌لیگیده ملک‌خان، معارف کمیته‌سی نماینده‌لیگیده محمدملنگ عطایی و یاشلر نماینده‌لیگیده قاری میرگل گپیریب، اهالی بیلن اوچره‌شوو دستوری باشلنگنی اوچون جمهور رئیس‌گه منتدارچیلیک بیلدیریب، قیینچیلیک یېچیلیشی اوچون بو دستورنی ثمره‌لی دېدیلر.

بولر ۱۸- ناحیه‌ده پولیس حوزه‌سی، شفاخانه، بیلیم یورت، فاتحه اۉقیش سالونی، پارکلر و ستدیوم آچیلیشی قۉشیمچه ترانسپتورت و منتظم برق بۉلمه‌گنی، اسفالت قیلینمه‌گن یۉللر، یېرنی زوردن تارتیب آلیش، خوفسیزلیک، عدالت‌سیزلیک، معارفگه اعتبار قره‌تمسلیک، عیاللر حقوقی و بولرگه قرشی زوروانلیک، تازه ایچیملیک سوو، مناسب یشش محیط، ۱۸- ۱۹ ناحیه‌ده معارف حوزه‌سی آچیلیشی و مخدر ماده بۉلیمده‌گی قیینچلیکلر و ایستکلرینی جمهور رئیس بیلن اۉرته‌گه قۉیدیلر.

دستلب جمهور رئیس غنی، خلق‌نینگ قیینچیلیگی و ایستکلرینی اۉرته‌گه قویگن کیشیلرگه متندارچیلیبک بیلدیریب، مسئوللرگه خطاب قیلیب، خلق‌نینگ کۉزگوسیده سیزلردن یخشی تصویر یۉق، شونینگ اوچون هم کابل یشاووچیلری بیلن ملی بحثلرنی اۉتکزیش دستورینی باشله‌دیم دېدی.

جمهور رئیس غنی‌نینگ تعبیریچه، مسئوللرنینگ ده‌سبز اولسواللیگی خلقی مقابلیده کۉرگوچی کۉزی اېشیتگووچی قولاغی بۉلمه‌گنینی خلق نینگ پیامیدن بېلگیلب آلدیم، بو وضیعت اېسه هیچ بیر پیت قبول قیلینمه‌یدی.

جمهور رئیس غنی تېگیشلی اداره‌لرنینگ مسئوللریگه، خلق‌نینگ اویغون و یاردمی بیلن بیرینچیدن ده‌سبز اولسواللیگیده امنیت، شفافیت، عدالت و قانونی حاکمیتی بۉلمه‌گنینی حجت اساسیده اثباتلب؛ سۉنگ بونینگ حلی اوچون تدبیر آلیش حقیده بویروق بېردی. غنی جنابلری، مېن قیینچیلیگ‌نینگ تکرارینی اېمس؛ بلکه معما حل اېتیلیشینی ایسته‌یمن دېدی.

یېرنی زوردن تارتیب آله‌دېگنلر تۉغریسیده گپیرگن جمهور رئیس غنی، غاصب نینگ باشقه اۉرنی یۉق، بولرگه قرشی جدی تدبیر آلینیشینی اَیتدی. ناقانوی قوراللی شخصلر، یا مسئول یا – ده قورال‌سیزلنتیریله‌دیلر، چونکه اېندی آدملرنینگ حوصله‌سی پیر بۉلگن. هیچ بیر کیشی قانوندن اوستون اېمس دېدی جمهور رئیس. مادامیکه بیزلر افغانستان دشمنلریگه قرشی اوروش قیلر اېکن میز، نېگه زوروانلرگه نسبتن بی‌فرق یانده‌شه‌یلیک.

جمهور رئیس غنی، مسئوللرگه ده‌سبز سرمایه یاتقیزیش اوچون تیار بۉلیشی و ترقیات بیرساحه‌گه ایلنتیریلیشی باره‌سیده بویروق بېردی. او، کېلگوسی اوچ ییل ایچیده معارف، سوو و برق قیینچیلیگی اساسی شکلده حل اېتیله‌دی دېیه قۉشیمچه قیلدی.

مملکت جمهور رئیسی‌نینگ کۉپه‌یتریشیچه، ده‌سبز منطقه‌سی‌نینگ یشاووچلریگه ایش شرایطی و یشش محیط کبی تورموش‌نینگ قولی‌لیکلر یره‌تیلشی ضرور.

غنی جنابلری‌نینگ اورغولب ایتیشیچه، آدملر کېسکین و آچیق روشده هر تامانلمه اصلاحات ایسته‌یدی، بیزلر اصلاحات اوچون شریط یره‌تگنمیز و مېن اېسه اصلاحت کېلتیره‌من. لېکن، اصلاحات یۉلیده تۉسیق بۉله دیگنلر برچه‌سی خلق‌قه جوابگر دېدی او.

او گپی‌نینگ سۉنگگیده، هر بیر قیینچیلیک وقتیده یېچیلیشی اوچون آدملر قیینچیلیک و کمچیلیکلری خصوصیده‌گی گپلرینی تۉغریدن – تۉغری اۉزیم بیلن اۉرته‌گه قۉییشنی ایسته‌یمن دېدی.#