جمهوریین اُستُمان کماش غنی مان کابل گون امریکای نوکین شارژدافیرا په جاه آرگئ گند و نندا کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی مان کابل گون امریکای نوکین شارژدافیرا په جاه آرگئ گند و نندا کُرت

افغانستانی اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی نواشامی مان کابل گون امریکای سفارتئ نوکین شارزدافیر راس ویلسون په جاه آرگئ گند و نندا کُرت.

مان ای گند و نندا که به ارگا ترسر بوت جمهوریین اُستُمان غنی واجه راس ویلسونا وش آتگئ گُشت و به نوکین ذمه داریا آیی سوب و کامیابیانی امیتا کُرت و به افغانستانئ سولئ برجاه کنگ و په ود و دیمریی خاطرا به هورین کُلئو و وهدانی سرا سوگه کُرت انت.

همیراز هر دو نیمگ به سولئ لړ، امن و امان، گزران و شه وت پوره یی و به اصلاحاتانی باروا گپ و هبر کُرت انت و امن و ایمن و ود و دیمریان افغانانی مهمین لوټگ زان انت.