جمهور رئیس غنی، خوفسیزلیک بۉلیمده‌گی بیر میلیاردنی تېجه‌ش رېجه‌سینی اوچ ییلدن ایکّی ییلگه قیسقرتیر‌دی

جمهور  رئیس غنی، خوفسیزلیک بۉلیمده‌گی بیر میلیاردنی تېجه‌ش رېجه‌سینی اوچ ییلدن ایکّی ییلگه قیسقرتیر‌دی

افغانستان اسلام جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، ویدیو کنفرانسده، ملی دافعه، ایچکی ایشلر و مالیه وزیرلیکلری نینگ مالی، اداری و تامیناتی معینلری بیلن اوچ ییلدن ایکّی ییلگچه خرجتلرنی ثمره‌لی تېجه‌ش حقیده گپیردیب، مذکور تېجه‌ش ایکّی ییل ایچیده عملی بولیشی‌گه بویروق بېردی.

مذکور ویدیو کنفرانسده، بیرینچیدن اېسله‌تیلگن وزیرلیکلرنینگ اۉرین باسرلری سۉنگگی بیر ییل ایچیده خوفسیزلیک و دفاعی اداره‌لرده‌گی اصلاحات، ثمره‌سیز و اۉرین سیز خرجت نینگ آلدی آلینیشی نتیجه‌سیده ۳۰۰ میلیون دالر تېجلنگنیی باره‌سیده جمهور رئیسگه گزارش بېردیلر.

مذکور ویدیو کنفرانسده، افغانستان خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری خلق ارا دولتلر تامانیدن قۉللب – قووتله‌نیشی باره‌سیده ایشانچ بېرگندن تشقری، یوقاریده ایتیلگن وزیرلیکلرنینگ معینلریگه خوفسیزلیک و دفاعی کوچلرگه کۉرسه تیلگه دیگن برچه خدمت صفتلی بۉلیشی یاینده بیر ییل ایچیده بیر میلیارد تېجه‌لیشی حقیده بویوروق بېردی.

جمهور رئیس نینگ  تأکیدلشیچه، دولت نینگ برچه‌ درجه‌لریده اصرافگرچیلیکنی تېجه‌ش و آلدینی آلیش افغانستان‌ده اۉزینی – اۉزی تأمینلش‌گه قره‌تیلگن مهم‌ قدم دیر.

ویدیو کنفرانسده، مملکت رهبری وزیرلیکلر معینلریگه اۉز لایحه‌لرینی کېلگوسی بېش کون ایچیده رېجه‌لشتیریشنی، شو جمله‌دن تشکیلات کۉپلیگی نینگ آلدینی آلیش و مرکزي قرارگاهلر‌ده تۉلیب – تاشیشنی آلدینی آلیش، اۉپراسیونلرنی عمومی میکانیزم آرقه‌لی عملگه آشیریش، برچه‌ خوفسیزلیک کوچلری مرکزلرینی بیرلشتیریشنی بویوردی.

یاقیلغی حددن تشقری استعمال قیلینیشینی آلدینی آلیش اوچون برق، اساب-اسکونه‌لرنی و باشقه‌ اساسی نرسه‌لرنی قنده‌ی ساتیب آلیش و تخنیکی خدمت کۉرسه‌تیشنی کۉریب چیقیش و ایکّی ییللیک رېجه‌نی حسابگه آلگن حالده تېجه‌ش رېجه‌سینی عملگه آشیریش حقیده بویروق بېردی جمهور رئیس. 

باشقه تاماندن جمهور رئیس غنی، خدمات ملکی و اصلاحات اداری کمیسیونی نینگ مسئوللریگه، افغانستان ملکی خذمتلر سیستمیده‌گی ضرور بۉلمه‌گن خرجتلر رېجه‌سینی توزیب بو حقده‌گی لایحه‌نی عملی قیلیشگه بویوردی.

کېچه‌ مملکت جمهور رئیسی خلق‌قه بېرگن پیامیده: بیزده خلق‌ارا یاردمنی قیسقرتیریش بۉییچه‌ تېجه‌مکارلیک دستورلری موجود و مقابل منبعلرنی ایزلش آرقه‌لی بیز بیر میلیارد اقش دالری مقداریده‌گی یاردم مقدارینی تۉلدیره‌میز و قیسقرتیریش اساسی سکتورلرگه سلبی تأثیر کۉرسه‌تمه‌یدی دېگندی.