جمهور رئیس غنی دوکتور زلمی خلیلزاد بیلن اوچره‌شدی

جمهور رئیس غنی دوکتور زلمی خلیلزاد بیلن اوچره‌شدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی بوگون آقشام امریکا تشقی ایشلر وزیرلیگی  نینگ افغانستانده تینچلیک بۉییچه‌ مخصوص وکیلی داکتر زلمی خلیلزاد بیلن اوچره‌شدی.
سابق جمهور رئیس  حامدکرزی، جمهور رئیس اۉرین باسریلر و تینچلیک عالی کېنگشی رئیسی داکتر عبدالله هم اشتراک اېتیشدی و بیرینچی بۉلیب داکتر زلمی خلیلزا جمهور رئیس غنی گه دوحه‌ده‌گی طالبلر بیلن یقینده بۉلیب اۉتگن مذاکره‌لر تۉغریسیده معلومات بېردی.
اوچره‌شووده شونینگدېک، اۉت آچیشنی توخته‌تیش یاکه زۉروانلیکنی کمه‌یتیریش، افغانستان اسلامی جمهوریتی حکومتی و طالبان اۉرته‌سیده تۉغریدن-تۉغری مذاکره‌لر باشلش و محبوسلرنی المشیش بۉییچه‌ ایشلر محاکمه‌ قیلیندی.