جمهور رئیس غنی: تینچلیک مصلحتی لویه جرگه قطعنامه سی، اساسی قانون و جمهوریت قدیریتلرنینگ ینگیله نیشیگه قره تیلگن

جمهور رئیس غنی: تینچلیک مصلحتی لویه جرگه قطعنامه سی، اساسی قانون و جمهوریت قدیریتلرنینگ ینگیله نیشیگه قره تیلگن

بوگون توشدن آلدین افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، تینچلیک مصلحتی لویه جرگه نینگ یکونی ییغیلیشیده قتنه شیب گپیردی.

لویه جرگه خیمه سیده اۉتکزیلگن مذکور یېریک ییغیلیشده جمهور رئیس غنی دن علاوه، مملکت نینگ بیرینچی عیالی، مملکت سابق جمهور رئیسی حامد کرزی، دولت نینگ یوقاری مرتبه لی رسمیلری، سیاسی و جهادی شخصیتلر قتنشگن اېدیلر. دستلب تینچلیک مصلحتی لویه جرگه نینگ ۲۵ ماده لیک قطعنامه سی اۉقیلدی.

مذکور قطعنامه ده تینچلیک بۉییچه مصلحتی لویه جرگه نینگ ۳۴۰۰ ته اعضاسی، مملکت ده دایمی تینچلیک تامینله نیشیگه سبب بۉلیش اوچون مستحکم آتیش – کېسین و تینچلیک مذاکره لر باشله نیشی یۉلیده گی تۉسیقلرنی کۉتریش مقصدیده طالبلرنینگ ۴۰۰ توتقونی آزاد قیلینیشینی تصدیقله دیلر. اوشبو قطعنامه ده، طالبلردن حکومت نینگ برچه تینچ و حربی اسیرلرینی تېزلیک بیلن آزاد قیلیشی سۉره لگن.

شونینگدېک مذکور قطعنامه نینگ باشقه بیر بۉلیمیده، اسلامی قدریتلر، دین عالملری رولی، دولت نینگ اساسی اداره لری، مردم سالارلیک و سۉنگگی ییگیرمه ییل ایچیده گی افغانستان خلقی نینگ بوتون یوتوقلرینی سقلب قالیش تاکیدلنگن.

سۉنگ، ملی مصالحه عالی کېنگشی همده تینچلیک بۉییچه مصحلتی لویه جرگه نینگ باشلیغی داکتر عبدالله عبدالله گپیریب، اوچ کون جرگه جریاینده قیزیق و اساسی بحثلر بۉلیب اۉتدی دېدی. خلق نینگ چوقور احساسی، ایسته گی و احتیاجیدن ایلدیز آلگن مذکور بحثلر قطعنامه گه کیریتیلگن تاریخی قرارنی  بجردی دېب تیلگه آلدی او.

اونینگ کۉپه یتیریشیچه، تینچلیک مصلحتی لویه جرگه نینگ اعضالری افغانستان اېللری نینگ خیر و فلاحیگه بۉلگن مساله نی شهامت، وطن سېورلیک روحی و ملی بیرلیک بیلن تصدیقله دیلر.

تینچلیک مصلحتی لویه جرگه نینگ خوفسیزلیگی و دشمن نینگ رېجه سی بېکار اېتیلیشی اوچون هر تامانلمه امنیت تامینله نیشی اوچون لازم درجه ده محنت و سعی و حرکت آلیب بارگن مملکت نینگ خوفسیزلیک و دفاعی کوچلریگه تشکرلیک قیلیب، مذکور لویه جرگه نینگ نتیجه سی دایمی خیرگه سبب بۉله دی دېدی عبدالله عبدالله.

کېیین مملکت نینگ سابق جمهور رئیسی حامد کرزی چیقیش قیلیب، تینچلیک مصلحتی لویه جرگه اۉتکزیلیشی اوچون خلق نماینده لرینی چقیرگن جمهور رئیس غنی گه منتدارچیلیک بیلدیریشدن بۉلک، قطعنامه گه کیریتیلگن موردلر بیزنینگ مستحکم تینچلیک تامینله نیشی یۉلیده گی خیال و آرزولریمیزنی رویابگه چیقاره دی دېدی.

تینچلیک تورموش و عزت دیر و آزادلیک اېسه نعمتینی کۉپراق اېته دی دېب قۉشیمچه قیلدی او. بیز افغانستانلیکلرنینگ الله تعالی یاروغ بیر تینچلیککه یېتکزسین دیدی کرزی. مملکت ده تینچلیک تامین له نیشی بیلن قیز و اۉغیللر قۉشیمچه برچه باله لریمیز شهرلر، قیشلاقلر و تومنلرده مکتب باریشی اوچون دېیرلی شرایط یره تیله دی. تینچ محیطده آته – آنه لر هیچ قنده ی تشویش ده بۉلمه یدیلر و باله لری اېسه تیریک و خورسندلیک بیلن مکتب باریب کېله دی دیدی کرزی جنابلری.

اونینگ کۉپیه تیریشیچه، خاتین – قیزلر رواجلنه دی، پول کۉپه یه دی و تورموش اېسه یخشیلنه دی و خلق اېسه خوشحالیک بیلن بیر- بیراولری نینگ یانیده حیات کېچیره دی. بیزلر هم خورسندلیک بیلن مملکت نینگ هر بیر چېککه حدودیگه سفر قیله میز.

قۉشنیلریمیز بیلن دوستلیک قیله میز و اره له شیشنی ایسته یمیز، دنیا بیلن بیر تېنگ دوستلیک قیله میز و اونده اېسه شرف و ملی حاکمیتیمیز دوستلیکده ایسته یمیز، خلق ارا همکارلیککه لبیک دېمیز و اۉزیمیزنینگ سعی و حرکتیمیز و تېر توکیشیمیز بیلن کۉپ نرسه لرنی قۉلگه کیریته میز بولرنینگ برچه سی فقط گینه تینچلیک بیلن ممکن دېدی سابق جمهور رئیس حامد کرزی.

ینه بیر بار طالبلر اوستیگه چقیرگن سابق جمهور رئیس، اوروشنی توخته تینگ و بوگون اېسه جرگه نینگ یره تگندن شرایطده، دېمک مذاکره نی باشلب برچه میز ایناغه لیک و دوستلیک فضاسیده اولکه میزده تینچ و تاتو تورموش ده یشه یلیک دېب تیلگه آلدی او.

کېیینچه لیک جمهور رئیس غنی گپیریب، بوگون سیزلر تاریخ نی توزه تدینگیزلر، خلق و مملکت ایکّی یۉلده تورگن اېدی و نهایت سیزلر اېسه یۉلنی بېلگیله دینگیزلر دېدی. مذکور قطعنامه فقط سیزلرنینگ اېمس، بلکه افغانستان دولتی و هر بیر افغان نینگ قطعنامه سی دېب قۉشیمچه قیلدی غنی جنابلری.  

جمهور رئیس نینگ سۉزلریگه کۉره،  سیزلر افغانستان و جمهوریت نینگ فخری سیز و افغانستان اوچون آلینگن اوشبو تدبیر، تېزلیک و تۉلیق قرار انشاالله بیزنینگ یۉلیمیزده گی برچه تۉسیقلرنی کۉتریب تشله یدی.

جمهور رئیس غنی، اوشبو ملی بیرلیک، اسلامی برادرلیک و افغانلر تېنگلیگی دیر چونکه افغانستانلیک خاتین، اېرکک و دین عالمی برچه میز بیر خطده تورگن میز و برچه میز اېسه بیر نرسه ایسته میز و او اېسه مستحکم بیر تینچلیک نینگ تامینله نیشی بۉله دی.  بیزلرنینگ قره شیمیز تینچلیک ساری باقیش دیر، سینگلی و ایناغه چیلیک بیر آوازلیک دیر و تینچلیک یۉلی سیز، باشقه یۉلیمیز یۉق.

تینچلیک بۉییچه مصلحتی لویه جرگه نینگ اعضالریگه خطاب قیلگن جمهور رئیس غنی، سیزلر ملت و دولت نینگ بوتون قابلیتینی کۉرستدینگیزلر دېدی. افغانستان خلقی نینگ بویوکلیگی بوگون خیمه‌ده انیقلندی و بو اېسه بیزلرنینگ ملی بیرلیگیمیزنی افغانستان اسلامی جمهوریت تیزیمی و اساسی قانون برابریده ینه بیر بار کۉرستدی. عین حالده، قیریق ییللیک اوروش اینیقسه ۱۸ ییل ایچیده اوروشگه پایان بیریلیشینی ایسته یمیز دېدی غنی جنبالری اۉز گپلریده.

ملت و دولت بیر یېرده بۉلگنده اولکن بیر کوچ یره تیله دی دېگن جمهور رئیس غنی، اگر ده سیاسی قتلم بیر صفتده تورگن حالده، اونینگ برابریده هیچ کیمسه توره آلمسلیگینی اَیتدی.

اونینگ تاکیدله شیچه، بوگون افغانستان خلق نینگ جمهوریت برابریده گی صداقتی ینه بیر بار ینگیلندی. تینچلیک بۉییچه مصلحتی لویه جرگه نینگ قطعنامه سی، افغانستان اسلامی جمهوریت تیزیمی و اساسی قانون ارزشلری تۉغریسیده گی صداقتنی ینگیله دی.

مملکت رهبری، سیزلر مردم سالارلیکنی عملده اثباتله دینگیز و بو اېسه دنیا اوچون یېریک بیر مثال دیر. حقیقتن لویه جرگه ملی و تاریخ ساز بیر نهاد صفتیده اۉزی نینگ حیثیتینی اثباتله دی. غنی جنابلری، هیچ بیر کیشی مملکت ده قان تۉکیش دوامینی ایستمه دی، بوگون سیزلرنینگ بېرگن تینچلیک پیامینگیز بیلن انشالله برچه تۉسیقلر کۉتریلیشیگه امید کتّه دېدی.

لویه جرگه نی حرمت قیلمه گن هر بیر کیشی عدلی و قضائی تعقیب اېتیلیشینی بیلدیرگن جمهور رئیس غنی، سیزلرنینگ قرارلرینگیز ملت نینگ قراری دیر، قطعنامه گه کیریتیلگن برچه موردلرده عملگه آشیریله دی.

افغانستان ملتی و دولتی نینگ نیتی بار- بار اثباتلنگن و بو مرته هم تینچلیک یۉنه لیشیده گی معمالرنی ییراقلشتیردیک دېب قۉشیمچه قیلدی اولکه جمهور رئیسی. تینچلیک یۉلیده دېیرلی معمالر بار، اما بیزلرنینگ اماجیمیز تینچلیککه اېریشیش دیر وبیزلرده اېسه تینچلیککه اېریشیش اوچون اخلاقی جرئت و قابلیت بار دیر. اوروش یېچیم یۉل اېمس لگینی ینه تیلگه آلگن جمهور رئیس غنی، فقط – فقط تینچلیک یۉلی بیلن همدردلیک و اۉز ارا قۉللشگه اینتیله یلیک.

مملکت خوفسسزلیک و دفاعی کوچلری نینگ باتورلیگینی ینه بیر یۉله تقدیرله گن جمهور رئیس غنی، افغان خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری عایله لریگه یېتییش بۉییچه خواهش و ایستکلرینگیزنی جان و دل بیلن قبول قیلیب و اونی عملگه آشیره من دېدی.

اونینگ سۉزلریگه کۉره، دین عالملری نینگ جرئتی و اولرنینگ مقدس دین و عنعنه لریمیزدن بۉلگن تعبیری بیزلرنینگ فخری میز دیر و بیزلر اېسه اونی هیچ زمان اونوتمه یمیز. بیزلرنینگ دین عالملری میزنینگ بېرگن فتواسی تینچلیک ساری یۉلنی آلچیب بېردی و بوگون هم مذکور دین عالملریدن اۉزلری نینگ اۉشه فتوالریده توریب، طالبلرگه تینچلیک بۉییچه توصیه لرینی بیلدیریشنی ایسته یمن.

بویوکلر، نفوذلی شخصیتلر و اۉزی نینگ حق و حقوقیدن حمایت قیلگن افغانستانلیک عیاللرنینگ صداقت و وجرئتینی تقدیرلب ایتیشیچه، افغانستانلیک عیاللرنینگ بوگون ترجمانلیککه احتیاجی یۉق اولر ملی و اسلامی بیرلیک موقعیگه اېگه.

جمهور رئیس محمد اشرف غنی، بوگون تنلاو طالبلرنینگ قۉلیده، بوگون طالبلر افغانستان بۉیلب آتیش – کېسیندن قۉرقمسلیگینی کۉرسه تیشی کېره ک و لویه جرگه نینگ ایسته گی اساسیده مملکت بۉلیب آتیش – کېسیننی قبول قیلیشی مقصدگه موافقلیگینی بیلدیردی. افغاستانلیکلر طالبلرنینگ واقعیت اوله راق قبول قیله دیلر و حاضر اېسه طالبلر افغانستان خلقی نینگ بیرلیک و تورلی خیللیگینی تَن آلیشی کېره ک. یېریک جرئت و جهاد اکبر تینچلیکده دېیه تاکید قیلگن غنی جنابلری، اوروش بخت سیزلیک، دَرد و بېچاره لیکدن باشقه نرسه کېلتیرمه یدی دېدی.

جمهور رئیس غنی خلق ارا همجمعیت بیزگه مستقل، اېرکین، دموکراتیک، بیرلشگن افغانستان نینگ اۉزی و دنیا بیلن تینچلیکده همده سۉنگگی ییگیرمه ییل ایچیده اېریشیلگن قدریتلرنی سقلب قالیش و رواجلتنیریش قابلیتلریدن اوستونلیگینی کۉرستدی. 

تینچلیک بۉییچه مصلحتی لویه جرگه نینگ پیشنهادی باره سیده اشاره قیلگن جمهور رئیس غنی، بوگون مېن اۉزیم نینگ حیاتیمگه کیریشگه قادر بۉلمه گن حکمنی امضاله یمن و بو مېنینگ صلاحیتیمگه کیرمسدی و اېندی سیزنینگ مصلحتینگیز و اخلاقی قرارینگیزگه اساسلب، مېن ۴۰۰ محبوسنی آزاد قیلیش تۉغریسیده گی حکمنی امضاله یمن و اولر آزاد بۉله دیلر.

اونینگ کۉپه یتیریشیچه، تاپشیریلگن ایشگه بی فرق یاندشگن لیک یوزه سیدن توتقونگه آلینگن مملکت نینگ بعضی بیر منصبدار و حربیلرینی آزاد قیلیش تۉغریسده گی ایستککه اشاره قیلگن جمهور رئیس غنی، کرونا ویروس ترقه لیشی نینگ آلدینی آلیش مقصدیده قماق مدتی بېش ییلدن کم بۉلگن خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری قۉشیمچه ۱۲ مینگ توتقوننی آزاد قیلدیم و ۲۸- اسد مملکت مستقللیگی کونی مناسبتی بیلن اولرنینگ آزاد بۉلیشی اوچون ینه اولگوره من.

جمهور رئیس غنی نینگ اورغولب ایتیشیچه، ملی اراده و تیزیم نینگ کوچی مستحکم دیر، بیزلر پارتلش نینگ خطریده اېمس میز بو تینچلیکنی نتیجه گه یېتکزه آله میز و افغانستان خلقی نینگ قوچاغی شونچه لیک کېنگ دیر که اونده طالبلر اوچون هم جای بار.

اولکه جمهور رئیسی، بیرلیک، هماهنگلیک و خیرخواهلیک بیلن موجود قیینچلیکنی تۉپلب و نتیجه گه اېریشیشگه ضرورت بار دېدی.

افغانستان اسلامی جمهوریت جمهور رئیسی اۉزی نینگ یکونی صحبتیده، حکومتچیلیک بۉلیمیده تېز و اصولی چاره – تدبیرنی بجریب و هر قنده ی بیر فسادگه قرشی ملی کوره شنی آلیب باره میز دېب اَیتدی.