ننگرهار بیلیم یورتی استادی پوهنمل آدم خان ملاتر شهید اېتیلیشیگه عاید مطبوعاتی اعلامیه

ارگ، کابل: بیلیم و رواجله نیش نینگ دشمنلری ننگرهار بیلیم یورتی تیل و ادبیات فاکولته سی استادی پوهنمل آدم خان ملاتر بوگون خوگیانی اولسواللیگیده ترورچیلیک بیر هجوم نتیجه سیده شهید اېتیلگن.

جمهور رئیس غنی مذکور ترورچیلیک هجومنی قاره لب ایتیشیچه، افغانستان دشمنلری بیزلرنینگ عالملریمیز، متخصصلریمیز، اکادمیک شخصیتلریمیز و استادلریمیزنی بونده ی بیر ترورچیلیک هجوم  بیلن اۉلدیریب، علم و بیلیم یاروغ کیله جک اوچون بیزلرنینگ یازووچی و بیلمیدانلریمیز اراده سینی کوچ سیز اېته آلمه یدی دېدی.

جمهور رئیسگه کۉره، شهید استاد آدم خان ملاتر یاشلرنی تربیه لش، تیل وفرهنگنی بای ایتیشده دییرلی خذمت قیلیب یوزلب یاش – ییگیتنی وطن سیورلیک روحیه سیده تبیرله گن شخصیت اېدی.

جمهور رئیس غنی، شهید آدم خان ملاترنینگ عایله اعضاسیگه قۉشیمچه اونینگ شاگردلری، فرهنگی جمعیت و مملکت اکادمیک بۉلیمیگه قیغوداشلیک بیلدیریب، اونگه الله تعالی دن بهشت بَرین سۉره دی.#