مملکت نینگ ایریم منطقه لریده ۱۵ سوو توغانی نینگ دیزان و طرحی قۉشیمچه ۴۲ تدارکاتی مورد تصدیقلندی

مملکت نینگ ایریم منطقه لریده ۱۵ سوو توغانی نینگ دیزان و طرحی قۉشیمچه ۴۲ تدارکاتی مورد تصدیقلندی

اۉتگن کونی کېچقورون ارگ ده افغانستان اسلامی جمهوریتی نینگ جمهور رئیسی محمد اشرف غنی باشچیلیگیده ملی تدارکات کمیسیونی نینگ ییغینی بۉلیب اۉتدی.

ییغیلیشده  بېکار قیلیش، اۉزگرتیریش و اعطا طلبی قۉشیمچه ۴۸ تدارکاتی مورد و مصلحتلر و اېستلمه لر تېکشیریلیب نتیجه ده سوو ایشلرینی متنظملش ملی اداره سیگه تېگیلشی افغانستان نینگ ایریم منطقه لریده ۱۵ته سوو توغانی نینگ دیزان، طرح و اوچ ته پروژه سی قۉشمیچه ۴۲ مورد تصدیقلندی.

د افغانستان برشنا شرکتیگه قره شلی هرات ولایتی نینگ پل هاشمی سب استیشنی ده نورالجهاد ۲۲۰ کیلو ولت لین اۉتکزیش شرطنامه سیگه ضرورت بۉلگن اسباب اوسکونه نی تیارلش و ساغلیقنی سقلش وزیرلیگیگه تېگیشلی ملی توبرکلوز برنامه سیگه کېره ک بۉلگن چین اکسپرت اوچون ۵۰ مینگ کارتیریچ ماشین شرطنامه پروژه سی کۉپراق تېکشیریلیشی اوچون قیته ریلدی.

ملی تدارکات کمیسیونی نینگ ییغیلیشیده یوریق نامه لر، اېستلمه لر و تورلی تدارکاتلرنی طلب قیلیش بۉییچه ضروری قرارلر قبول قیلنیدی شو جلمه دن مرکزی تفتیش کمیسیونی تامانیدن تۉلاولر تۉخته تیلیب ینگیلنگن کانترک کمپنیلری نینگ تۉلاولرینی تۉلش تۉغریسیده گی قراری نینگ بجریلیشی و اولیسی جرگه قانونی نینگ بجریلیشینی نظارت قیلیش و تېگیشلی مساله لرگه هم لازم بویروق بېریلدی.

شونینگدېک ملی تدارکات کمیسیون نینگ ییغیلیشیده، ایریم شرطنامه لر قیتریلیش طلبی شامل د افغانستان بانک گه قره شلی ۳۸۰ میلیون ینگی بانکنوت نی چاپ قیلیش پروژه سی سالنگ تونلی و عمومی یۉل نینگ دیزاین و مطالعات پروژه سی زمانی اوزه تیریلیشی تصدیقلندی.

مذکور ییغیلیشده کمیسیون اعضالریدن علاوه ملی تدارکات اداره سی مسوولری، ملی و خلق ارا نظارتچیلر هم اشتراک قیلگن اېدی.#