سخنرانی رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در هفتاد و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد