افغانستان لیگ برتر اۉیینچیلریگه خطاب قیلگن جمهور رئیس غنی: سیزلر بیزنینگ فخریمیز و افغانستان یاش نسلی اوچون نمونه سیزلر

افغانستان لیگ برتر اۉیینچیلریگه خطاب قیلگن جمهور رئیس غنی: سیزلر بیزنینگ فخریمیز و افغانستان یاش نسلی اوچون نمونه سیزلر

بوگون توشدن آلدین افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، سپورت و تربیت بدنی ریاستی رهبرلیک هیاتی، فوتبال فدراسیونی و افغانستان فوتبال لیگ برتر تۉقیزینچی فصلی نینگ قهرمان تیملری قۉشیمچه هرات و کابل قیزلر فوتبال تیمی اعضالری بیلن اوچره شدی.
ارگ نینگ سلام خانه قصریده بۉلیب اۉتگن بو اوچره شووده، بیرینچیدن افغانستان فوتبال فدراسیونی نینگ باشلیغی محمد یوسف کارگر گپیردی. سپورت و و سپورتچیلرنی قۉللب – قووتله گنی اوچون جمهور رئیس غنی تشکرلیک بیلدیردی او.
لیگ برتر فوتبال مسابقه سی نینگ تۉقیزینچی فصلی نینگ خوفسیزلیگی تامینله نیشی تۉغریسیده سعی و حرکت قیلگن مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلریدن منتدارچیلیک قیلگن کارگر جنابلری، افغانستان فوتبال لیگ برتری بیرلیک، ملی بیردملیک و جمهوریت تیزیمینی حمایت اېتیشگه یۉنلتیریلگن پیاملر بیلن بیرگه اېدی دېدی.
افغانستان فوتبال لیگ برتر تۉقیزینچی فصلی موفقیت بیلن اۉتکزیلگنینی جمهور رئیس غنی همده جمهورلیک ریاستی نینگ بیرینچی اۉرین باسری و افغانستان اېللریگه قوتلوغ ایتگن کارگر، بیزلر کۉپراق قۉللنگن حالده، منطقه و دنیا میدانلریده هم یخشی یوتوقلرگه اېرشه میز دېدی.
سۉنگ، شاهین آسمایی فوتبال تیمی نینگ اۉیینچیسی فردین حکیمی و قیز فوتبالچیلر تیمی نینگ مسوولی آروز رحیمیلر سۉزله شیب، فوتبال حمایت اېتیلگنی اوچون افغانستان حکومتی نینگ رهبریتیگه تشکرلیک قیلدیلر.
کېیینچه لیک جمهور رئیس محمد اشرف غنی گپیریب، سیزلر بیزلرنینگ افتخاریمیز و یاش نسل اوچون نمونه سیزلر دېدی. فوتبالچیلرنی. سیزلر سالم بیر بیلشوونی اۉتکزیب بیزلرگه کولگو هدیه اېتینگیز دېب تیلگه آلدی.
اونینگ کۉپه یتیریشیچه، افغانستان فوتبال لیگ برتر تیملریگه گۉزه ل آتلرنی تنله گنینگیز اوچون سیزلرگه رحمت دېمن. شونینگدېک، افغانستان فوتبال لیگ برتر تۉقیزینچی فصلیده شاهین آسمایی بیرینچی، سیمرغ البر ایکّینچی و عین دمده هرات قیزلر فوتبال تیمی بیرینچی و کابل قیزلر تیمی ایکّینچی مقامگه اېریشیشی بیلن تبریکله دی.
فوتبال فدراسیونی قیینچیلیگی حل اېتیلیشی اوچون اولگورگن جمهورلیک ریاستی نینگ بیرینچی اۉرین باسریگه تشکرلیک قیلگن غنی جنابلری، دولت سیزلرنی مادی و معنوی جهتدن قۉللب – قووتله یدی ېدی.
اوچره شوونینگ سۉنگگیده، سپورت و تربیت بدنی باشلیغی حفیظ الله ولی رحیمی و افغانستان فوتبال فدراسیونی باشلیغی محمد یوسف کارگر باشقه لر نماینده لیگیده فوتبال لیگ برتر تۉقیزینچی فصلی هیکلینی مملکت جمهور رئیسی گه ساوغه قیلدیلر.