افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی باشچیلیگیده، مملکت بویلب بیر مینگ دن آرتیق محراب مسجد قوریلگن و قیته تیکلنگن