جمهور رئیس غنی افغانستان اوچون ایران نینگ مخصوص نماینده سی بیلن اوچره شدی

جمهور رئیس غنی افغانستان اوچون ایران نینگ مخصوص نماینده سی بیلن اوچره شدی

بوگون اېرته لب افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، افغانستان اوچون ایران نینگ مخصوص نماینده سی محمد ابراهیم طاهریان بیلن ارگ ده اوچره شد.

اوچره شووده هر ایکّی تامان منطقه و دنیا نینگ جاری وضعیتی، تینچلیک پروسه سی، ایران و منطقه دولتلر اۉرته سیده گی موجود همکارلیکلر فرصتی کوچه یتیریلیشی باره سیده اورغولندی.

افغانستان اوچون ایران دولتی نینگ مخصوص نماینده سی محمد ابراهیم طاهریان همکارلیکلر کوچه یتیریلیشی و مناسبتلر کېنگه یتیریلیشی حقیده گپیریب، افغانستانلیکلر رهبرلیک قیله جک تینچلیک پروسه نی رسمی تهران قۉللیدی دېدی. 

محمد ابراهیم طاهریاننی افغانستانگه خوش کېلیب سیز دېگن جمهور رئیس غنی، اقتصادی دستورلر خصوصیده افغانستان، ایران و منطقه دولتلری اۉرته سیده کوچلی اجماع بارلیگینی بیلدیریب، بو بیرلیک بیزلرنینگ ایش دستوریمیزده بۉلیشی کېره ک دېب ایتدی.

جمهور رئیس غنی، شبهه سیز افغانستان برچه قۉشنی دولتلری بیلن اېزگو مناسبت ده بۉلیشپنی طلب قیله دی و مملکتیمیزنینگ اېسه تینچلیککه تعهدی بار دېدی. زوروانلیک و ترورچیلر فقط افغانستان اېمس، بلکه بوتون منطقه دولتلری اوچون یېریک بیر تهدید حسابلنه دی. مخدر ماده همده ترورچی گروه لرگه قرشی کوره شیش بۉییچه کوچلی بیر اجماع اۉرته گه کېلیشی کېره ک دېیه اورغوله دی مملکتیمیز رهبری.

افغانستان و منطقه ده گی ترورچی گروه لرنینگ فعالیتیگه اشاره قیلیب گپیرگن جمهور رئیس غنی نینگ سۉزلریگه کۉره، ترورچیلر بیلن بیر یا ایکّی گروه اوله راق قره لمه سین، بولر افغانستان و منطقه دولتلری اوچون قۉشمه تهدید سنلگن القاعده، داعش  و باشقه ترورچی گروه لر دیر. منطقه ده ترورچی گروه لرنینگ خطرلری حقیده انیق بیر تعریف بۉلیشی کېره کېلگینی تیلگه  آلگن غنی جنابلری، چونکه بو ترماقلر برچه سی بیر مفکوره ده دیر بو منطقه دولتلریده اۉزلریگه خوفسیزلیک مکان قدیریشگه اولگوره دی.

افغانستان خوفسیزلیک و دفاعی کوچلرنینگ سعی وحرکتلریدن اېسله گن جمهور  رئیس غنی، ملی کوچلریمیز یوقاری قابلیت بیلن خلقینی دفاع اېتیش یاینده دنیا و منطقه خوفسیزلیگی اوچون قربانلیک بېره دیلر دېدی. منطقه دولتلر افغانستان سینگری ترورچی گروه لر و مخدر ماده لر بۉییچه جنایتچی ترماقلر برابریده کوچلی اراده و صداقت کۉره شیشی ممکن.

جمهور رئیس غنی اۉزی نینگ یکونی صحبتلریده افغانستانده گی موجود اقتصاد، تجارت و ترانزیت بۉییچه فرصتلر باره سیده اشاره قیلیب، افغانستان مرکزی آسیا و منطقه وی باغله نیش روشی عملگه آشیریلیشی اوچون احتیاجی بار و بو فرصتدن فایده له نیش ضرور دېدی.#