ملی تدارکات کمیسیونی کابل شهری نینگ باغله نیش یۉللری قوریلیش پروژه سی قۉشیمچه ۷۳ تدارکاتی موردنی تیکشیردی

ملی تدارکات کمیسیونی کابل شهری نینگ باغله نیش یۉللری قوریلیش پروژه سی قۉشیمچه ۷۳ تدارکاتی موردنی تیکشیردی

کابل ملی تدارکات کمیسیون نینگ نوبتده گی ییغینی افغانستان جمهور رئیسی محمد اشرف غنی باشچیلیگیده، تیناون کېچقیرون  جمهور رئیسلیک سراییده بۉلیب اۉتدی.

بو ییغینده کمیسیون تامانیدن ارزشی ۳ میلیارد افغانی دن آرتیق بۉلگن ۷۳ ته تدارکاتی مسأله لر قوییده گیچه تېکشیریلد.

پایتخت حدودینی رواجلنتریش اداره سی گه قره شلی کابل نینگ ۱۱- و ۱۷ – ناحیه لری اورته سیده گی ۳.۹ کیلومتر قتناو یول نینگ ایکینچی بولیمینی قوریشی بۉییچه لایحه شرطنامه سی کمیسیون تامانیدن قبول بۉلدی.

شونینگدېک ملی تدارکات کمیسیون نینگ اعضالری تامانیدن ۹ ته لایحه نینگ بېریش طلبی هم محاکمه اېتیلدی.

عینی حالده افغانستان تېمیر یۉل اداره سیگه قره شلی خواف – هرات تېمیر یۉلی نینگ اوچینچی بۉلیمی نی فایده لش لایحه شرطنامه سی طلبی قیته تیکلنیب، اوشبو لایحه نینگ هر تامانلمه تېکشیریشی اوچون مالیه، تشقی ایشلر و عدلیه وزیرلیکلری بیلن جمهور رئیس لیک عالی مقام نینگ حقوقی مصلحتچیسی وظیفه لنتیریلدی.

باشقه تاماندن ساغلیقنی سقلش وزیرلیگی گه قره شلی زابل ولایتیده BPHS اساسی ساغلیق خذمتلر لایحه سی، افغانستان برشنا شرکتی گه قره شلی سب استیشنلر اوچون ریزرف اوسکونه لرنینگ تیارلش و خرید قیلیش لایحه سی و مخابرات و معلوماتی تکنالوژی وزیرلیگی گه قره شلی میدان شهردن قندهار گه قدر فایبر نوری نینگ سقلش و مراقبت ایتیش لایحه سی شرطنامه لری نینگ بیکار قیلیش طلبلری هم کمیسیون تمانیدن قبول بۉلدی.

اما هوانوردلیک اداره سی گه قره شلی افغانستان فضاسی نینگ نظارت اېتیشی اوچون MLAT دستگاهلری نینگ ۳۵ ته استیشنینی سقلش و مراقبت اېتیشی و اوچاقلرنینگ باشقریش دستگاه لرینی پروازینی تیکشیریشی و تخنیکی اوسکونه لرنی ساتیب آلیش  لایحه شرطنامه سی نینگ بیکار قیلیش طلبی قیته تیکلندی.

شونینگ دیک ملی تدارکات کمیسیون نینگ بوییغینیده، بویروغلرنی طلب قیلیش، یازوولر، طلبلر و تدارکاتی مسأله لر بوییچه ۳۷ ته موضوع خصوصیده هم کیره کلی قرار لر آلینیب و تېگیشلی اداره لر گه کیره ک لی بویروغلر صادر اېتیلدی.

بولردن تشقری ۱۵ ته لایحه لرگه اوزگریش کېلتیریش طلب لری هم ملی تدارکات کمیسیونی تمانیدن محاکمه اېتیلیب نتیجه ده کېره کلی قرار لر آلیندی.

عین دمده اوشبو ییغینده، کمیسیون نینگ آلدینکی قرارلرینی عملگه آشیریش بۉییچه ۵ ته گزارش هم محاکمه اېتیلدی. بوییغینده کمیسیون اعضالری و ملی تدارکات اداره سی مسؤللریدن تشقری ملی و خلق ارا کوزه توچیلر هم اشتراک اېتگن اېدیلر.