جمهور رئیس غنی هند ملی خوفسیزلیک مصلحتچسی بیلن اوچره شدی

جمهور رئیس غنی هند ملی خوفسیزلیک مصلحتچسی بیلن اوچره شدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، بوگون توشدن آلدین هند ملی خوفسیزلیک مصلحتچسی اجیت دوول بیلن ارگ ده اوچره شدی.

بو اوچره شووده، ترورچیلیککه قرشی کوره ش همکارلیکلری قنده یلیگی و تینچلیکنی حمایت اېتیش بۉییچه منطقوی اجماع توزیش اوستیده بحث قیلیندی.

مملکت جمهور رئیسی، مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری افغانستانده برقرارلیکنی تامینلشدن تشقری جهان ومنطقه بۉیلب ترورچیلیککه قرشی کوره ش نینگ بیرینچی چیزیغده تورگنلر دېدی.

اونینگ سۉزلریگه کۉره، هند و افغانستان ناتو و امریکا بیلن قۉشمه سعی و حرکتلر آرقه لی ترورچیلیککه قرشی کوره ش یۉلیده موفقیتگه اېریشیشی ممکن.

سۉنگره، هند ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی اجیت دوول مملکتی افغانستان بیلن بۉلگن همکارلیکلریگه دوام بېریش یانیده مذاکره نی قۉشمه منفعت اساسیده دوام بېریلیشیگه تیار اېکنینی بیلدیردی.