هرات مصلیسی مجتمعی مناری نینگ ترکیبی بۉلیمینی مستحکملش بۉییچه کېلیشوو امضالندی

هرات مصلیسی مجتمعی مناری نینگ ترکیبی بۉلیمینی مستحکملش بۉییچه کېلیشوو امضالندی

افغانستان اسلامی جمهورلیک ریاستی ایشلری بۉییچه عمومی اداره باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی و کابینه نینگ ایریم اعضالری حضوریده، هرات مصلیسی مجتمعی مناری نینگ ترکیبی بۉلیمینی مستحکملش بۉییچه کېلیشووگه قۉل قۉییلدی. کېلیشووگه بوگون اېرته لب اخبارات و مدنیت وزیرلیگی سرپرستی طاهر زهیر و آغاخان نماینده سی شهرزاده هیرجی اۉرته سیده قۉل قۉییلدی.

اوشبو مراسمده بیرینچیدن جمهورلیک ریاستی ایشلری بۉیچیه عمومی اداره باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی، بختگه موافق بوگون هرات مصلیسی مجتمعی مناری نینگ ترکیبی بۉلیمینی مستحکملش بۉییچه کېلیشووگه اخبارات و مدنیت وزیرلیگی و آغاخان ترقیات ترماغی اۉرته سیده امضاله نیشیدن بغایت خورسند من و مېن جمهور رئیس همده افغانستان حکومتی نماینده لیگیده آغاخان ترقیات ترماغیدن منتدارچیلیک بیلدیره من دېدی.

اداره امور عمومی باشلیغی نینگ سۉزلریگه کۉره، تاریخی آبده لرنی سقلش و اولرنی قیته تیکلش بۉلیمیده آغاخان ترقیات بنیادی نینگ افغانستان حکومتیگه تخنیکی بۉلیمده کۉرستگن یاردملری سان و صفت نقطه نظردن اولکن اهمیتگه اېگه دیر. مذکور بنیاد فرهنگی و تاریخی اثرلر قیته تیکله نیشی اوچون خلق ارا برچه معیارلر و تارخیی ارزشلر سقله نیشینی نظرده توته دی دېدی فضلی جنابلری.

داکتر فضلی نینگ ایتیشیچه، هرات مصلی منارلری تېموریلرنینگ تاریخی، مدنیتی و بویوکلیگینی کۉرسته دی بو اېسه اسلامی معمارلیک سبکینی دنیاگه بیلدیره دی. بو آلتین دورنینگ امیرعلی شیرنوایی کبی باش وزیری همده گوهرشاد بیگم سینگری ملکه سی بۉلگنینی ایتدی او. اۉشه دور بای میراثی تاریخ و مدنیتمیزنینگ اجره لمس مهم بۉلیمی دیر دېب قۉشیمچه قیلدی فضلی جنابلری.

سۉنگ آغاخان بنیادی نینگ افغانستانده گی اېلچیسی شهرزاده هیرجی اۉزی نینگ گپلریده، آغاخان ترقیات ترماغی ۲۰۰۴- ییلدن بېری هراتده فعالیت اېته دی و افغانستان حکومتینی هرات ارگی اختیارالدین قلعه سی قۉشیمچه خواجه عبدالله انصاری مرقدی و چهارسوق کامپلکس مارکیتی کبی تاریخی آبده لرنی قیته قوریش یۉلیده همکارلیک قیلیب کېلگن دېدی. شونینگدېک، او بو بنیاد هرات اېسکی شهری و مصلی منطقه سینی دنیا فرهنگی میراثلری نینگ سینلاولی لیستی گه کیریتیش اوچون اولگوره دی دېگن.

آغاخان فرهنگی بنیادی هنوزگچه افغانستانده گی ۱۴۰دن ۱۵۰ته گچه باستانی ساحه لرنی قیته تیکله گن و حاضرگی کونده هرات مصلاسی ېیشینچی منارینی قیته قوریش تۉغریسیده اۉزی نینگ دېیرلی اولوشینی قۉشگن و بو اېسه افغانستانده گی فرهنگی میراثلرنی سقلش یۉلیده گی کوچلی صداقتیمیزنی کۉرسته دی دېدی خانم هیرجی.

بو مراسمده مملکت اخبارات و مدنیت وزیرلیگی سرپرستی طاهر زهیر، مملکت تاریخی آبده لریگه دایمی اعتبار قره تگنی اوچون جمهور رئیسگه تشکرلیک بیلدیریشدن علاوه، اۉتگن آلتی ییل ایچیده ۱۶۲ ته تاریخی آبده قیته تیکلنگن و بو خصوصیده کۉپراق کمپاین و عمومی بسیج گه احتیاج بارلیگینی تیلگه آلدی. اونینگ سۉزلریگه کۉره، اۉتگن قیرق ییل ایچیده گی بحرانده تاریخی اثرلرنی قاچاق اېتیش بیر ایشگه ایلنگن دیر، اخبارات و مدنیت وزیرلیگی بو ایش اۉنگی آلینیشی اوچون سعی و حرکت اېته دی.

زهیر جنابلری، جمهور رئیس نینگ بویروغی اساسیده برچه بالاحصارلر، تاریخی اثرلر اینیقسه خطرگه یوزمه یوز بۉلیب تورگن اثرلرنی سروی قیلیش ایشی باشلنه دی دېب ایتدی.اونینگ کۉپه یتیرشیچه، هرات بېشینچی مصلیسی و باشقه بوتون تاریخی و مدنی اثرلرنی سقلب اویلش مسوولیت و بورچیمیز حسابلنه دی دېدی.

کېیینچه لیک جمهورلیک ریاستی نینگ مصلحتچیسی همده حقوقی بۉلیم باشلیغی کبیر عیسی خیل گپیریب، تاریخی آبده لر و فرهنگی میراثلر بیر مملکت نینگ مدنیت و تاریخی کۉرسته دی، صلح و تینچلیک پیامینی کېله جک اولادگه اۉتکزه دی دېدی.

مملکت جمهور رئیسی رهبرلیگیده اولکه ده گی ایریم تاریخی و فرهنگی میراثلرنی سقلش تۉغریسیده کۉپدن – کۉپ سعی وحرکت قیلگن و بو ایش اېسه حکومت اوچون بیرینچی اۉرینلی رېجه لر سنه له دی دېیه تیلگه آلدی.

شونینگدېک، او هرات مصلیسی بېشینچی مناری مستحکمه له نیشی اوچون آغاخان فرهنگی بنیادی نینگ قۉشگن فعال حصه سی، افغانستان حکومتی نینگ فرهنگی برنامه لری و یونسکو اداره سی نینگ سعی و حرکتلریدن منتدارچیلیک قیلدی.