مطبوعاتی اعلامیه

ارگ، کابل: افغانستان اسلامی جمهوریت دولتی جمهور رئیس بایدن نینگ او مملکت حربی قۉشینلری جاری ییل سپتمبر آییگچه افغانستان دن آلیب چیقیلیشی حقیده گی قراریگه حرمت قیلیشی یانیده بو جریانگه لازم بَلگن همکارلیکنی قیلیشی ممکن. 

۲۰۲۰- ییل فبروری آییده امریکا قۉشمه ایالتلری و طالبلر اۉرته سیده کېلیشیلگندن کېیین، افغانستان خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری کۉپچیلیک حربی عملیاتلرنی اۉزلری مستقل روشده بجره دیلر. حاضرگی صلح جریانی هم افغانستان خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری جان فشانلیگی نینگ نتیجه سی اېکنی گه تاکیدله گن حالده، افغانستان ملتی بو فداکارلیکلرنینگ مدیونی دیر.

عین حالده، امریکا قۉشمه ایالتلری شامل افغانستان گه اتفاقداش بیرچه دولتلر افغانسان امنیتی و دفاعی کوچلرینی قۉللشدن ایشانچ بېرگنلر. بوندن تشقری اوشبو دولتلر افغانستان حکومتینی انسان پرورلیک همده رواجله نیش بۉلیملرده گی یاردملرینی هم دوام بېره دیلر. افغانستان اسلامی جمهوریت دولتی اۉزی نینگ بحثینی امریکا قۉشمه ایالتلری و باشقه اتفاقداش دولتلر بیلن مناسبت نینگ ینگی فصلیده اینیسقه تینچلیک جریانی تېزلشتیریلیشی گه دوام بېره دی.

افانستان اسلامی جمهوریت دولتی ینگی فصلده امریکا قۉشمه ایالتلری و ناتو اتفاقداشلری بیلن قۉشمه منفعت نظرده توتیلگن حالده اۉز همکارلیگی گه ایشانچ و حرمت اساسیده دوام بېره دی.#