باش صحیفه / کابینه

کابینه‌نینگ ییغینی جمهور رئیس غنی باشلچیلیگیده بۉلیب اۉتدی

تاریخ نشر: ۱۷ - اسد - ۱۳۹۸

اۉتگن کون کېچقرون کابینه‌نینگ ییغینی افغانستان اسلامی جمهوریتی‌نینگ جمهور رئیسی محمد اشرف باشلچیلیگیده ارگ نینگ چهارچنار قصریده بۉلیب اۉتدی. بیرینچیدن جمهور رئیس غنی سۉنگگنی کونلرده یوز بېرگن قۉرقینچ تشلاووچی هجوم اینیقسه کابل شهری‌نینگ آلتینچی ناحیه‌سیده...

وزیرلر کېنگشی ییغینی جمهور رئیس باشچیلیگیده بۉلیب اۉتدی

تاریخ نشر: ۱۹ - سرطان - ۱۳۹۸

بوگون توشدن سۉنگ جمهور رئیسلیک سراییده افغانستان اسلامی جمهورلیک ریاستی‌نینگ جمهور رئیسی محمد اشرف غنی باشچیلیگیده کابینه‌نینگ ییغینی  بۉلیب اۉتدی. دستلب مملکت جمهور رئیسی تینچ اهالی اینیقسه بلاغتگه یېتمه‌گن گودکلر شهادتیگه سبب بۉلگن سۉنگگی وقتلرده...