باش صحیفه / ویدیولر

جمهور رئیس غنی‌نینگ خلق‌قه بۉلگن پیامی

Publish: ۲۱ - عقرب - ۱۳۹۸

https://www.youtube.com/watch?v=OXVWJXsNzUo

سخنرانی رئیس جمهور غنی در ضیافت با اعضای ولسی جرگه

Publish: ۱۷ - عقرب - ۱۳۹۸

https://www.youtube.com/watch?v=k7uxUrqO6do&t=3s